Työyhteisö voi hyötyä konfliktista – Valmennuksen avulla

Konfliktit ovat luonnollisia työpaikoilla, joilla työtä tekee enemmän kuin yksi ihminen. Kiusaaminen, huono ilmapiiri tai häiritsevä käyttäytyminen toimivat herättäjänä ja antavat mahdollisuuden ryhtyä toimintaan, jolla saadaan uusi kukoistus työn tekemiseen ja ihmissuhteisiin.

Kun konfliktit käsitellään arvostaen kaikkia osapuolia, saadaan työpaikalle uusi kulttuuri, jossa avoimesti tartutaan erimielisyyksiin ja ratkaistaan ristiriidat kaikkien eduksi.

Huonot ihmissuhteet uuvuttavat. Konfliktin käsittely antaa rohkeuden kohdata haasteellisia ihmissuhdeongelmia ja pystyä käsittelemään niitä. Se opettaa omien mielipiteiden ilmaisuun. Ymmärrys ihmissuhdeongelmien taustoista, toisten mielipiteistä sekä ihmisten erilaisuudesta kasvaa.

Konfliktin esiin nostamisella voi pelastaa työyhteisön kuihtumiselta.