Työyhteisön valmennukset

Huono ilmapiiri, riita tai konflikti työyhteisössä

Työyhteisö pääsee jälleen työskentelemään tehokkaasti ja kehittymään, kun ristiriidat nostetaan käsittelyyn ja selvitetään puhumalla pois.

1.TYÖYHTEISÖÖN SOPU

Työyhteisölle, jossa on huono ilmapiiri, riitaa ja epäsopua.

Silloin kun työkaverit lakkaavat ymmärtämästä toistensa toimintatapoja ja näkökulmia, kaikista tuntuu pahalta ja kaikkia alkaa ahdistamaan. Tunnepitoisten räjähdysten pelko voi saada aikaan asioiden piilottelun, jolloin tilanne jatkuu entisellään tai pahenee pikkuhiljaa kaikkien energiaa vieväksi konfliktiksi.

Kun ymmärrystä toimintatapojen ja näkökulmien synnystä avataan, annetaan mahdollisuus muutokselle. Näin työyhteisöön rakennetaan sovun rakentamisen tahtotila. Tällä toiminnalla ja todellisella sopuun pääsyllä saadaan palkinnoksi parempia, syvempiä ja toimivampia ihmissuhteita työyhteisössä. Samalla saadaan aikaan yksilön sopuun johtavien toimintamallien oppimista sekä kasvua ja kehittymistä koko työyhteisössä.

Yhden päivän työyhteisövalmennuksessa käydään läpi:

  1. Miten erilaiset mielipiteet, näkökulmat ja toimintatavat syntyvät
  2. Itsetunnon vaikutus ihmissuhteisiin ja hyvän suhteen rakentaminen itseensä
  3. Työkaluja ja harjoituksia yhteisten tavoitteiden rakentamiseen
  4. Konkreettinen Yhteisen tavoitteen rakentaminen ja sopiminen uudesta toimintamallista

Hyvänä työhyvinvoinnin ylläpitäjänä työyhteisöpäivän jälkeen toimii verkkokurssi ”Selkeästi hyvä olo”, jossa työstetään yksilön vireyden lisäämistä, vuorovaikutustaitoja sekä muutoksen aikaansaamista.

Verkkokurssi toimii myös itsenäisenä työkaluna, mikäli halutaan kasvattaa tai ylläpitää yksilön työhyvinvointia.

Voit tutustua verkkokurssiin tästä.

Annan mielelläni lisätietoja tai voit pyytää tarjouksen tästä.

2. RATKAISUKESKEINEN TYÖYHTEISÖSOVITTELU

Työyhteisöille, joissa riidan aiheuttamasta huonosta ilmapiiristä tai syntyneestä konfliktista ei päästä omin voimin etenemään

Hankalat ihmissuhteet ja toimimaton työyhteisö kuluttavat ihmisten henkistä kestävyyttä, yritysten resursseja ja taloudellista tuottavuutta. Uupuminen aiheuttaa pitkiä ja muita työntekijöitä rasittavia sairaslomia. Tieto ei kulje huonossa ilmapiirissä ja se aiheuttaa virheitä ja tehottomuutta.

Kun edessä on ongelma, keskitytään helposti ratkaisun sijaan ongelmaan, jolloin jäädään jumiin. Minkä tahansa ongelmatilanteen takaa voidaan kuitenkin löytää yhteinen tavoitetila, joka tyydyttää kaikkia osapuolia. Silloin ilmapiiri puhdistuu ja työyhteisö voimaantuu.

Ulkopuolisesta sovitteluavusta on suuri hyöty silloin, kun keskusteluyhteyttä työyhteisössä ei synny, eikä konfliktiin tunnu löytyvän ratkaisua. Sovitteluprosessin avulla osapuolet ratkaisevat kiistan sovittelijan välityksellä sekä sopivat uudet tarvittavat toimintamallit. Samalla sovittelussa mukana olleet oppivat oman uudenlaisen tavan suhtautua konflikteihin.

Sovittelun tavoitteena on hyvä vuorovaikutus sovittelusta eteenpäin. Jatkossa osalliset pystyvät ratkaisemaan itse kohdalle osuvat hankalat tilanteet.

Sovittelu on kuusivaiheinen prosessi:

  1. Sovittelun aloituskartoitus
  2. Yhteinen info sovitteluun osallistuville
  3. Dialogit osapuolten kesken
  4. Yhteinen sovittelutilaisuus
  5. Tiedottaminen
  6. Seuranta

Työyhteisösovittelussa toimin yhteistyössä Tyso-yhteisön kanssa. Siitä löytyy lisää tietoa täältä www.tyso.fi. Annan mielelläni lisätietoja työyhteisösovittelusta tai voit pyytää tarjouksen tästä.

3. Työyhteisön uupuneille

Henkilökohtaista valmennusta sopimuksen mukaan.

Kysy lisää tai pyydä tarjous: leena.koivu@fortevalmennus.fi

 

 

 

Vastaa